CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN - QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính năm 2020

Được đăng lúc 22/03/2021  - 8:52

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như File đính kèm Rất mong các Cổ đông tham dự họp đầy đủ, chân thành cám ơn!

Được đăng lúc 18/03/2021  - 15:22

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN HÀNG NĂM VÀ ĐƯỢC HĐCĐ PHÊ DUYỆT TỔ CHỨC THEO QUY ĐỊNH

Được đăng lúc 18/03/2021  - 15:16

TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 DIỄN RA HÀNG NĂM TẠI CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN, CHÚNG TÔI SẼ GỬI THƯ MỜI ĐẾN CÁC CỔ ĐÔNG HI VỌNG CÓ SỰ THAM GIA ĐẦY ĐỦ TỪ CÁC CỔ ĐÔNG

Được đăng lúc 01/03/2021  - 11:37

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Được đăng lúc 23/03/2020  - 16:21