CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN - TIN TỨC - SỰ KIỆN
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Tin tức - Sự kiện

19/06/2013  - 15:04:00

Cổ đông có thể Download phiếu lấy ý kiến tại đây, điền các thông tin chi tiết và gửi về Công ty theo địa chỉ 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

19/06/2013  - 14:57:42

Về việc biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT-Chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty của Ông Phạm Văn Hải và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015

15/05/2013  - 9:55:54

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ông Mai Long đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT - thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty và đã được ĐHĐCĐ chấp thuận. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung ông Phạm Văn Hải (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex 9) vào HĐQT và HĐQT đã họp bầu ông Phạm Văn Hải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn thay ông Mai Long.

08/01/2013  - 9:33:30

Hôm nay nhân dịp Công ty CP Vinaconex Sài Gòn tổ chức sự kiện xuất xưởng phiến dầm Super T thứ thứ 1500 cho dự án Cầu vượt An Sương – An Lạc do Công ty CP IDICO làm chủ đầu tư.

07/01/2013  - 9:06:15

Ngày 04/01/2013 Công ty CP Vinaconex Sài Gòn tổ chức sự kiện xuất xưởng phiến Dầm Super T thứ 1500 tại Nhà máy Bê tông Vinaconex Long An.