CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN - TIN TỨC - SỰ KIỆN
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Tin tức - Sự kiện

10/03/2014  - 15:05:29

Quy cổ đông Công ty vui lòng dowload thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn tại Đây

02/07/2013  - 14:35:15

ĐHĐCĐ Công ty CP Vinaconex Sài Gòn đã chấp thuận đôn từ nhiệm thành viên HĐQT - Chức danh chủ tịch HĐQT của Ông Phạm Văn Hải và thống nhất bầu ông Nguyễn Đình Thiết - Phó tổng GĐ, Uỷ Viên HĐQT Tổng Công ty CP Vinaconex làm thành viên HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn. Ngày 25/06/2013 HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn đã tiến hành họp và bầu ông Nguyễn Đình Thiết làm Chủ tịch HĐQT Công ty.

02/07/2013  - 14:27:16

Căn cứ Biên Bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/06/2013. ĐHĐCĐ Công ty đã có nghị quyết về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT - Chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty của ông Phạm Văn Hải và thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Đình Thiết - Phó Tổng GĐ, Uỷ viên HĐQT Tổng Công ty CP Vinaconex vào HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn. HĐQT Công ty đã tiến hành họp và bầu ông Nguyễn Đình Thiết là Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2015.

02/07/2013  - 14:02:33

Vào lúc 13h30 ngày 24/06/2013 tại văn phòng Công ty CP Vinaconex Sài Gòn, số 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM. Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản về việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT - Chức danh chủ tịch HĐQT Công ty của ông Phạm Văn Hải và bầu bổ sung ông Nguyễn Đình Thiết - Phó Tổng Giám đốc, Uỷ viên HĐQT Tổng Công ty CP Vinaconex vào HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn.

19/06/2013  - 15:04:00

Cổ đông có thể Download phiếu lấy ý kiến tại đây, điền các thông tin chi tiết và gửi về Công ty theo địa chỉ 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM