CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN - TIN TỨC - SỰ KIỆN
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Tin tức - Sự kiện

29/12/2017  - 15:09:27

Thông báo chào bán công khai Nhà máy bê tông Vinaconex Long An

20/06/2017  - 9:16:32

Công ty CP Vinaconex Sài Gòn thông báo thay đổi mã vùng điện thoại cố định

07/04/2017  - 14:44:40

Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

07/04/2017  - 14:41:29

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

24/09/2014  - 14:03:26

Kính gửi: Quý cổ đông và Các cơ quan Ban ngành, doanh nghiệp, đối tác! Ngày 16/09/2014 Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn đã có quyết định số 78/2014/QĐ-HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Phạm Văn Ngọ, Kỹ sư xây dựng và công nghiệp đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn. Công ty xin trân trọng thông báo và giới thiệu mẫu chữ ký của ông Phạm Văn Ngọ đến các quý cổ đông và các cơ quan Ban ngành, doanh nghiệp, đối tác biết và thuận tiện trong việc liên hệ công tác.