CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN - TIN TỨC - SỰ KIỆN
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Tin tức - Sự kiện

07/04/2017  - 14:44:40

Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

07/04/2017  - 14:41:29

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

24/09/2014  - 14:03:26

Kính gửi: Quý cổ đông và Các cơ quan Ban ngành, doanh nghiệp, đối tác! Ngày 16/09/2014 Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn đã có quyết định số 78/2014/QĐ-HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Phạm Văn Ngọ, Kỹ sư xây dựng và công nghiệp đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn. Công ty xin trân trọng thông báo và giới thiệu mẫu chữ ký của ông Phạm Văn Ngọ đến các quý cổ đông và các cơ quan Ban ngành, doanh nghiệp, đối tác biết và thuận tiện trong việc liên hệ công tác.

20/09/2014  - 14:46:21

Công ty cổ phần VINACONEX SÀI GÒN công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (Giám đốc) và bổ nhiệm Phó Giám đốc.

19/09/2014  - 17:26:01

Kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm công ty Cổ phần Vinaconex sài Gòn.