CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN - TIN TỨC - SỰ KIỆN
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Tin tức - Sự kiện

02/07/2013  - 14:27:16

Căn cứ Biên Bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/06/2013. ĐHĐCĐ Công ty đã có nghị quyết về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT - Chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty của ông Phạm Văn Hải và thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Đình Thiết - Phó Tổng GĐ, Uỷ viên HĐQT Tổng Công ty CP Vinaconex vào HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn. HĐQT Công ty đã tiến hành họp và bầu ông Nguyễn Đình Thiết là Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2015.

02/07/2013  - 14:02:33

Vào lúc 13h30 ngày 24/06/2013 tại văn phòng Công ty CP Vinaconex Sài Gòn, số 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM. Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản về việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT - Chức danh chủ tịch HĐQT Công ty của ông Phạm Văn Hải và bầu bổ sung ông Nguyễn Đình Thiết - Phó Tổng Giám đốc, Uỷ viên HĐQT Tổng Công ty CP Vinaconex vào HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn.

19/06/2013  - 15:04:00

Cổ đông có thể Download phiếu lấy ý kiến tại đây, điền các thông tin chi tiết và gửi về Công ty theo địa chỉ 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

19/06/2013  - 14:57:42

Về việc biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT-Chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty của Ông Phạm Văn Hải và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015

15/05/2013  - 9:55:54

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ông Mai Long đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT - thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty và đã được ĐHĐCĐ chấp thuận. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung ông Phạm Văn Hải (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex 9) vào HĐQT và HĐQT đã họp bầu ông Phạm Văn Hải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn thay ông Mai Long.