VINACONEX SÀI GÒN - Thông báo chốt danh sách họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Chi tiết tin

Thông báo chốt danh sách họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010

THÔNG BÁO

CHỐT DANH SÁCH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn xin trân trọng thông báo tới các Quý vị cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 như sau:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn

2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn

3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Ngày chốt sanh sách: 24/06/2010

6. Thời gian họp dự kiến: 29/06/2010

7. Địa điểm họp: Phòng họp C, Khách sạn VICTORY, Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

8. Nội dung chương trình họp dự kiến:

   - Thông qua phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2010;

   - Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty;

   - Và các vấn đề có liên quan khác.

9. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông (24/06/2010). Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (Mẫu giấy uỷ quyền gửi kèm theo Giấy mời họp).

 Để Đại hội được tổ chức thành công, rất mong Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 28/06/2010 qua điện thoại, fax hoặc email của Công ty theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn

47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 3910 4813 Fax: (08) 39104 485 Website: www.vinaconexsaigon.com.vn

Người liên hệ: Bà Phùng Thị Phương Dung Điện thoại: (08) 3910 4813/ 0937 368 399

Email: info@vinaconexsaigon.com.vn / phungphuongdung@yahoo.com.vn

   - Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải cập nhật trên website của Công ty (www.vinaconexsaigon.com.vn) đồng thời được gửi theo đường bưu điện tới Quý cổ đông.

   - Khi tham dự Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/Passport và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

   - Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời.

   Trân trọng thông báo./.

                                                  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2010

                                                                      CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                              (đã ký)

                                                                          MAI LONGCác tin khác