VINACONEX SÀI GÒN - QUAN HỆ CỔ ĐÔNG - Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Quan hệ cổ đông >> Chi tiết tin

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn trân trọng kính mời quý cổ đông dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 như sau:

Thời gian : Bắt đầu lúc 8h00, thứ 5, ngày 23/04/2009
Địa điểm : Lầu 1 – Nhà hàng Bách Việt, số 90 Mạc Đỉnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Nội dung : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.
2. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm  2008
3. Báo cáo thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy bê tông dự ứng lực Long An.
4. Báo cáo của ban kiểm soát.
5. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
6. Một số nội dung liên quan khác.

Cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp và giấy Chứng minh nhân dân. Nếu không thể tham dự, cổ đông có thể uỷ quyền cho cổ đông khác dự họp thay (theo mẫu của công ty). Người được uỷ quyền phải mang theo giấy uỷ quyền và xuất trình giấy CMND khi tham dự Đại hội.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 20/04/2009 với bà Nguyễn Thị Thuỷ – Lễ tân, theo địa chỉ: Lầu 1, số 47 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, TP. HCM. Điện thoại: 08. 39105311 - 39104813   -   Fax: 08.39104485.

 

 

Các Tin khác