VINACONEX SÀI GÒN - QUAN HỆ CỔ ĐÔNG - Nghị quyết Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2009
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Quan hệ cổ đông >> Chi tiết tin

Nghị quyết Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2009

Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 của công ty CP Vinaconex Sài Gòn được kiểm toán bởi chi nhánh kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội).

Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2009 được tổ chức tại lầu 1, nhà hàng Bách Việt, số 90 Mạc Đỉnh Chi, P.Đa Kao, Q.1 TP.HCM ngày 23/4/2009 được triệu tập hợp với tổng số đại biểu cổ động trực tiếp và ủy quyền tham dự: 73 người, sở hửu và hiện diện cho 2.616.250 cổ phần chiếm 77,98% tồng số cổ phần tham dự Đại hội đồng cổ đông.
Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và phương án phân chia lợi nhuận năm 2009
Sau 4 giờ làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và hiệu quả, Đại hội đã nhất trí biểu quyết.

Các Tin khác