VINACONEX SÀI GÒN - QUAN HỆ CỔ ĐÔNG - Công ty CP Vinaconex Sài Gòn Lưu ký cổ phiếu
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Quan hệ cổ đông >> Chi tiết tin

Công ty CP Vinaconex Sài Gòn Lưu ký cổ phiếu

THÔNG BÁO

“V/v Công ty CP Vinaconex Sài Gòn Lưu ký cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán”

   Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN

   Căn cứ vào Hợp đồng ủy quyền quản lý cổ đông số: 011009/SHS.HCM-QLCD, ký ngày 15/10/2009 giữa công ty CP Vinaconex Sài Gòn với Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh.

    Căn cứ vào Hợp đồng cam kết hỗ trợ đăng ký giao dịch chứng khoán số: 011009/SHS.HCM-UC, ký ngày 15/10/2009 giữa công ty CP Vinaconex Sài Gòn với Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh.

    Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn trân trọng thông báo tới Quý cổ đông biết; cổ phiếu của Công ty đã được lưu ký tại Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh, kể từ tháng 11/2009. Mọi giao dịch; lưu ký, mua bán, chuyển nhượng cổ phần Quý cổ đông liên hệ và giao dịch trực tiếp với Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh.

    Trụ sở: 41 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

    Điện thoại: 08 3914 3838                            Fax: 08 3915 1369

     Và Website của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn: www.vinaconexsaigon.com.vn

     Công ty CP Vinaconex Sài Gòn xin thông báo để quý cổ đông biết và tiện liên hệ.

     Trân trọng.

                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                              (đã ký)

Các Tin khác