VINACONEX SÀI GÒN - QUAN HỆ CỔ ĐÔNG - Thư mời họp
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Quan hệ cổ đông >> Chi tiết tin

Thư mời họp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

TP.HCM, Ngày 30 tháng 03 năm 2010

THƯ MỜI HỌP

“V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty CP Vinaconex Sài Gòn”

           Kính gửi: Ông/Bà quý cổ đông của công ty

   Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, cụ thể như sau:

  1. Thời gian : Họp lúc 8h00, ngày 16/04/2010

  2. Địa điểm : Phòng họp lầu 6A – Khách sạn VICTORY, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

  3. Nội dung : Thảo luận và thông qua các nội dung:

   - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.

   - Báo cáo thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy SX cấu kiện bê tông dự ứng lực Long An.

   - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010

   - Báo cáo phương án tăng vốn điều lệ năm 2010.

   - Báo cáo của ban kiểm soát.

   - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

   - Một số nội dung liên quan khác.

   Cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp và giấy Chứng minh nhân dân. Nếu không thể tham dự, cổ đông có thể uỷ quyền cho cổ đông khác dự họp thay (theo mẫu của công ty). Người được uỷ quyền phải mang theo giấy uỷ quyền và xuất trình giấy CMND khi tham dự Đại hội.

   Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 14/04/2010 với bà Nguyễn Thị Tâm – Lễ tân, theo địa chỉ: Lầu 1, số 47 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, TP. HCM. Điện thoại: 08. 39105311 - 39104813 - Fax: 08.39104485.

  Toàn bộ nội dung chương trình đại hội, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội được đăng tải trên website: http:www.vinaconexsaigon.com.vn

  Trân trọng kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch           

MAI LONG          

(Đã ký)            

 

Các Tin khác