VINACONEX SÀI GÒN - QUAN HỆ CỔ ĐÔNG - Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phần riêng lẻ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Quan hệ cổ đông >> Chi tiết tin

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

 (Đợt chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 33.549.950.000 đồng lên 40.834.950.000 đồng năm 2010)  

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên tổ chức chào bán:   CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN

Tên tiếng Anh: THE VINACONEX SAIGON JONT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: VINACONEX SAIGON JSC

Địa chỉ trụ sở chính: 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 39104 483

Fax: (08) 39104 485

Các Tin khác