VINACONEX SÀI GÒN - QUAN HỆ CỔ ĐÔNG - Bản cáo bạch công ty CP Vinaconex Sài Gòn – Chào bán cổ phiếu ra công chúng
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Quan hệ cổ đông >> Chi tiết tin

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN - CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

BẢN CÁO BẠCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN

(Giấy chứng nhận kinh doanh số 4103002007 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 25/12/2003 và thay đổi lần thứ 7 ngày 25/05/2010)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 14/GCN - UBCK do chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27 tháng 01 năm 2011) 

Các Tin khác