VINACONEX SÀI GÒN - QUAN HỆ CỔ ĐÔNG - Chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Quan hệ cổ đông >> Chi tiết tin

Chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

THÔNG BÁO

(V/v:  Chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)

   Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex Sài Gòn thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của công ty Cp Vinaconex Sài Gòn như sau:

Các Tin khác