VINACONEX SÀI GÒN - LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG - Đầu tư và kinh doanh bất động sản
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi